İsteğe bağlı Aksesuarlar

  • Optional Accessories

    İsteğe bağlı Aksesuarlar

    Kuru kükürt giderme basit, verimli ve nispeten düşük maliyetli bir kükürt giderme yöntemidir. Genelde az miktarda biyogaz ve düşük hidrojen sülfür konsantrasyonu ile biyogazın kükürt gidermesi için uygundur. Hidrojen sülfürün (H2S) biyogaz gazından kuru olarak uzaklaştırılmasına yönelik ekipmanın temel prensibi, O2'nin H2S'yi sülfür veya sülfür oksitlere oksitlediği bir yöntemdir ve buna kuru oksidasyon da denebilir. Kuru işlem ekipmanının bileşimi, dolguyu bir kaba koymaktır ve dolgu katmanı, aktif karbon, demir oksit vb. İçerir.